Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat OOSTVOGELS personenvervoer aanbiedt aan haar klanten.

OOSTVOGELS personenvervoer benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. OOSTVOGELS personenvervoer zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook, voor enige schade vanovermacht. Doch zal OOSTVOGELS personenvervoer al het nodige doen om dit te voorkomen.

ANNULATIE: Indien het vervoer, transport of de bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd. De factuur wordt opgemaakt aan ofwel de OPDRACHTGEVER of de KLANT wanneer het om privéboekingen gaat.

 • Bij annulatie tot 48 hrs voor aanvang wordt er 30% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie tot 36 hrs voor aanvang wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie tot 24 hrs voor aanvang wordt er 80% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie vanaf 12 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd.
 • Alle annulatiekosten worden gefactureerd, bijkomend wordt er steeds dossierkost van € 10 per annulatie aangerekend.

VERVOER RESERVEREN: Om misverstanden te voorkomen prefereren wij te reserveren via onze website. Doch andere mogelijkheden kunnen eveneens.

 • Bij voorkeur via het reservatieformulier op onze website.
 • Telefonisch of via mail.
 • Per briefing of persoonlijk op bureel.

Mogen we vragen tijdig te reserveren zodat wij u kunnen verzekeren dat we een chauffeur aan uw boeking kunnen koppelen. Reservatie minder dan 72 hr kunnen we niet garanderen op vervoer. Uiteraard wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 • Gelieve bij het invullen van het reservatieformulier op de website, steeds het correcte uur van landen of aankomst in België in te vullen. NIET het uur dat u wenst opgehaald te worden op de luchthaven of station.
 • Indien de gegevens na de opmaak van het vervoersdocument,onjuist zijn en tot op de datum van transport geen correctie is meegedeeld door klant, blijft het totaalbedrag verschuldigd.
 • Wanneer de klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. Vertrekuur in buitenland opgeven opv aankomstuur in België, geen rekening gehouden met -overmiddernachtvluchten- , ... ) zal hiervoor de volledige ritprijs aangerekend worden en gefactureerd. Wij kunnen dan niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is. Indien er wel een wagen met chauffeur beschikbaar is, zal hier wachtgeld aangerekend worden van € 18 per begonnen half uur.
 • Indien wij opmerken dat de vlucht bij landing 'niet bestaat' omwille van foutief doorgegeven dat, zal er intergraag een meerprijs van +20 € worden aangerekend. (herboeking dossier en chauffeur)
 • Indien er zich vluchtwijzigingen voordoen, gegeven door de touroperator, bestaat de kans dat wij niet meer kunnen verschuiven. Wij behouden ons het recht dan uw vervoer kosteloos te annuleren. Indien de klant het wenst en het past met de vluchttijden, laten we de pick up time staan / bij de retour zorgen wij, indien mogelijk, dat er zo snel mogelijk een chauffeur ter plaatse is. Uiteraard is dit niet ten alle tijden mogelijk.
 • Bij een reservatie van  24 uur voor vertrek, rekenen we een toeslag van  + € 5, bij 4 uur voor vertrek + € 15 op de normale ritprijs.
 • Alle péage of tol is altijd extra te betalen door klant, tenzij anders vermeld bij offerte, reservatie of vervoersdocument.

PRIVEVERVOER / GECOMBINEERD VERVOER:

 • OOSTVOGELS personenvervoer opteerd voor privévervoer. Wij passen dit dan ook zoveel moegelijk toe. Voor privévervoer wordt nooit een toeslag gerekend, echter in piekperiodes kan u NIET kiezen, uitgezonderd zakenvervoer.
 • Zakenvervoer is steeds privévervoer; echter het dient wel vermeld te worden (met naam van bedrijf) dat het om zakenvervoer gaat.
 • Tijdens onze drukste periodes (april tot oktober), of wanneer meerdere reservatie-adressen zeer kort bij elkaar liggen, kan het gebeuren dat deze klanten samen vervoerd worden. We verwittigen de klant de dag voordien met aangepast pick-up uur en melden het dan ook. We zorgen ervoor dat de klant nooit meer dan een half uur extra in de wagen zal zitten. Tevens zullen we nooit meer dan 3 stops doen met onze klanten.
 • Bij gecombineerd vervoer* krijgt iedere klant een korting op de rit. Dit wordt aangepast op het vervoersdocument.
 • Gecombineerd vervoer kan NOOIT door de klant gereserveerd worden. Enkel OOSTVOGELS personenvervoer bepaald wanneer er gecombineerd vervoer wordt toegepast. Gecombineerd vervoer hangt immers af van agendaplanning en wagenreserveringen.
 • *gecombineerd vervoer = vervoer waarvan 2 dossiers zijn opgemaakt en die dan later, ofwel op vraag van de klant, ofwel om redenen hierboven vermeld, samen worden vervoerd met een minimum aan omweg.

AFSPRAKEN BIJ VERTREK:

 • Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen en omdat onze chauffeurs ook tijdig bij de volgende klanten zouden kunnen zijn, verwachten we van onze klanten dat ze KLAAR STAAN op het afgesproken uur. Indien u niet klaar staat en onze chauffeur moet langer dan 10 min wachten, wordt er een wachttijd van € 18 € per begonnen halfuur aangerekend. LET OP: dit is enkel voor afhalen thuis; NIET op de luchthaven!
 • Chauffeurs die bij reservatie op het vervoersdocument staan kunnen nog veranderen. Dit ivm traject- en economische rittenplanning.
 • Bij instappen wordt er gevraagd het vervoersdocumentje te ondertekenen. Dit dient voor evt controle onderweg.
 • Onze chauffeurs hebben een zeer drukke dagplanning, hou hier aub rekening mee. U bent NIET DE ENIGE KLANT bij hen!

TUSSENSTOPS / EXTRA PERSONEN: Ieder stop wordt aangerekend, hoe kortbij hij ook is van het pick-up adres. STOP IS STOP!

 • Indien er een tussenstop niet opgegeven is bij de reservering, wordt deze NIET uitgevoerd zonder toestemming van OOSTVOGELS personenvervoer.
 • Iedere tussenstop is + € 5 / per stop / per traject binnen een straal van 10 km of 4 km verwijderd van de route. Is de tussenstop verder afgelegen wordt het volledige traject in rekening gebracht. Het traject mét tussenstop wordt steeds berekend op de verste afstand.
 • Indien er extra personen meerijden die niet opgegeven zijn bij de bestelling, wordt hiervoor manueel een vervoersdocument opgemaakt vóót vertrek. Klant vult ZELF dit documentje in en er zal een rit aangerekend worden als gecombineerd vervoer. (Is normale bedrag met korting voor iedere reservering) Zie nota gecombineerd vervoer.

KINDERSTOELEN / VERHOOGZITJES;

 • Kinderstoelen worden steeds gratis ter beschikking gegeven. Gelieve ze wel vooraf te reserveren. Gelieve bij deze reservatie de LEEFTIJD VAN KINDJES door  geven zodat wij de geschikte stoel in de wagen kunnen voorzien. Indien wij kindjes vervoeren zonder kinderstoelreservatie zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval, of wordt de boete verhaald op de klant.
 • Kindjes dienen dan ook in de stoel worden gezet en NIET op de schoot van mama wanneer ze wenen. (Laat de kindjes maar wenen, het is voor hun eigen veiligheid ... )
 • In de drukke periodes, tussen april en oktober, kan het gebeuren dat er niet voldoende kinderstoelen ter beschikking zijn voor vervoer. We vragen dan aan klant om eigen stoel in wagen te zetten. Er wordt een documentje opgemaakt, ondertekend en nota van terugkomst gemaakt. We brengen deze kinderstoel dan mee bij aankomst.

EXTRA BAGAGE;

 • Normale bagage is 1 grote koffer en 1 handbagage per persoon.
 • Indien u extra veel bagage meeneemt (meer dan het normale) dient u dit te vermelden bij de reservatie. Er zal indien nodig een grotere wagen worden ingezet en meerprijs worden aangerekend. Let op: wanneer u geen extra bagage hebt gereserveerd en we komen u halen met een te kleine wagen voor deze bagage, kan chauffeur na verwittigen van OOSTVOGELS personenvervoer de bagage weigeren. Bagage wordt NIET op de zetels geplaats zonder toestemming van ons, dit om beschadiging te vermijden.
 • Extra bagage is + € 5 per stuk / per traject.
 • Rolstoelen of babybenodigdheden horen NIET tot extra bagage, maar dient WEL vermeld te worden bij reservatie.

DIEREN:

 • Er worden enkel dieren vervoerd die mee in de cabine mogen. Grote huisdieren worden omwille van hygiënische redenen niet vervoerd.
 • Gelieve steeds bij reservering te vermelden wanneer er een dier mee vervoerd wordt. We verwachten dan ook dat dit in een dierentas zit zodat het veilig kan vervoerd worden. Uiteraard mag het dier de chauffeur niet storen door constant blaffen of dergelijke. (gewoon zijn van te reizen)
 • Indien het dier NIET is gereserveerd kan de chauffeur het weigeren.

GORDEL:

 • De reiziger is verplicht bij het instappen van de wagen zijn gordel onmiddellijk om te doen. Wanneer er geen gordel aan is zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval. Eveneens een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt volledig op de reiziger verhaald.

ETEN EN DRINKEN / BEVUILEN OF BESCHADIGEN:

 • Er wordt met nadruk gevraag RESPECT te hebben voor onze wagens! Eten en zoete dranken zijn ook ten stelligste verboden in onze wagens. Enkel met onze toestemming mag er een flesje water mee.
 • Gelieve hiermee ook rekeing te houden bij baby's. De rit is nooit zo lang, zorg dat uw kindjes vooraf hebben gedronken of gegeten, ofwel na de rit. IN GEEN GEVAL PAP OF KOEKEN IN DE WAGENS!
 • Indien er toch wordt geconstateerd dat iemand het doet, wordt er onmiddellijk gestopt en gevraagd eten of drank in de koffer te plaatsen.
 • Bij het bevuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van € 150 aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te maken. Deze kost dient onmiddellijk aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele extra reinigingskosten van een gespecialiseerde firma kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht; alsook de kosten dat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is hierdoor. De factuur wordt volledig opmaakt aan klant.
 • Bij het beschadigen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van € 150 aangerekend worden. Deze kost dient onmiddellijk betaald te worden aan de chauffeur. Eventuele reparatiekosten worden u achteraf gefactureerd, alsook de kosten dat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.

ROKERS:

 • Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens! Ook niet met de vensters open.
 • Bij landen op de luchthaven dient u EERST de chauffeur te verwittigen of u wil roken. Hij zegt u dan waar u kan gaan roken. In Zaventem is dit beneden op weg naar parking 15 (mini-busjes parking)  !!! NIET aan de taxi's boven!
 • Bij niet houden aan deze afspraak zal de chauffeur een supplement van € 5 in rekening brengen.

AFSPRAKEN BIJ AANKOMST:

 • Bij het landen op de luchthaven of aankomst op station komt u onmiddellijk naar het afgesproken meeting-point. (JAVA coffee bar, JETAIR center binnen, SAMS café, ....) U krijgt het meeting-point op het vervoersdocument bij reservatie. Ga nergens anders naartoe want uw chauffeur staat nodeloos te wachten en dit is voor niemand leuk!
 • Mogen we met nadruk vragen GEEN telefoonnummers van chauffeurs te vragen. We kunnen onze planning vooraf niet maken, chauffeurs wisselen elkaar af en om van de privacy van ons personeeel te respecteren. Alle telefoons worden gedaan naar OOSTVOGELS personenvervoer; wij contacteren chauffeur onmiddellijk voor stand van zaken.
 • Ga in GEEN GEVAL eerst koffie drinken, eten of dergelijke. Indien dit zo is wordt er wachttijd van € 15 per begonnen kwartier in rekening gebracht en gefactureerd. Uw rit is nooit zo ver en indien u onmiddellijk naar uw chauffeur komt, bent u zo thuis.
 • Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, doch dit is niet altijd mogelijk ( 's nachts, snelle wijzigingen, vakantie, .... ) Mogen we vragen ons te verwittigen op het noodnr 0475310524, indien er zich ernstige vertragingen of wijzigingen voordoen (staking, beschadigde of verloren bagage, vluchtwijzigingen, ....) Wanneer we geen bericht krijgen wordt deze rit gefacuteerd voor de tijd de chauffeur nodeloos op u heeft staan wachten.
 • Indien u ons foutieve vluchttgegevens doorgeeft (het vertrekuur ter plaatse bv) proberen wij voor u een chauffeur ter plaatse hebben  wanneer u landt. Echter de mogelijkheid bestaat dat u even zal moeten wachten. Wanner zich dit voorddoet, controleren wij uw bevestiging op document. Dit brengt een zeer groot probleem in onze planning én chauffeur. Extra kost voor aanpassing van zulk dossier = 10 € aan chauffeur ter plaatse te betalen, zoniet wordt dit gefactureerd.
 • U kan ons tijdens de kantooruren bereiken op het nr +32 (0)472 04 07 20 na kantooruren op +32 (0)475 31 05 24 (NL-FR-ENG-ESP)
 • Indien een vlucht of trein vertraging heeft, geven we steeds voorrang aan klanten die moeten vertrekken. "VERTREK PRIMEERD OP AANKOMST!" Doch doen we al het mogelijke om tijdig een chauffeur op de plaats van aankomst te sturen.
 • Indien uw vlucht vroeger is geland, kan het zijn dat u even moet wachten omdat onze chauffeur misschien nog met klanten op de weg is. De chauffeur zal max. 30 min. na de opgegeven landingstijd op de luchthaven aanwezig zijn. Indien hij vroeger of tijdig op de luchthaven kan zijn, zal dit zeker ook gebeuren en meestal is dit ook zo.
 • Wij vragen u steeds iets te laten weten bij het missen van uw vlucht (bij overstappen of dergelijke) Wij kunnen dan niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is bij deze wijziging maar uiteraard doen wij steeds ons best.
 • Eveneens vragen we om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met uw bagage voordoen. (vertraging van bagage, verloren bagage, ... )
 • Onze chauffeurs blijven max. 60 min na landing op u wachten. Indien we van u niets gehoord hebben, of de chauffeur kan u niet bereiken, geven wij de chauffeur de opdracht de luchthaven te verlaten. Het totaalbedrag van deze rit zal u dan aangerekend en gefactureerd worden. Indien u daarna terug met ons contact opneemt en de chauffeur terug naar de luchthaven dient te rijden, zullen wij de extra tijd/ kilometers die de wagen moet doen aan u aanrekenen.

SMS:

 • De dag voor vertrek of aankomst ontvangt u van ons een sms op het GSM nr uit het klantenbestand. Er worden geen klanten opgebeld naar vaste nrs of geen andere gsm nrs gebruikt. Het sms is een automatisch bericht, gelieve hierop NIET te antwoorden. Doe je het wel, zijn wij niet verantwoordelijk.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN:

 1. PARTICULIEREN
 • Betalen gebeurd steeds contant aan de chauffeur tenzij het bedrag vooraf is overgeschreven op de rekening van OOSTVOGELS personenvervoer.
 • Betaling via overschrijving dient 4 dagen voor de reservatiedata in ons bezit te zijn. Indien dit niet zo is wordt de chauffeur gevraagd het bedrag cash te ontvangen.
 • Indien gewenst kan een betalingsbewijs aan de chauffeur worden gevraagd.
 • Wens je als particulier een factuur? Bij minder dan 150 € factuur, wordt er een administratieve kost gevraagd van +5 €. Dit wordt bijvermeld op de factuur.
 1. BEDRIJVEN
 • Bedrijven kunnen eveneens contant betalen aan chauffeur. Chauffeur maakt een betalingsbewijs op.
 • Betalingen met Credit-card of Bancontact is NIET mogelijk.
 • Bedrijven hebben de mogelijkheid via facturatie te betalen. Dit dient wel op voorhand vermeld te worden, evenals de betalingstermijn.
 • Facturen voor minder dan 150 € wordt een administratieve kost van 5 € gevraagd; Dit wordt bijvermeld op de factuur.
 • Facturaiegegevens dienen wel in ons bezit te zijn, indien dit niet zo is wordt er GEEN facturatie aanvaard.
 • Indien gewenst kan er eveneens contant betaald worden aan de chauffeur en bezorgen wij de voldane factuur bij uw aankomst.
 1. ALGEMEEN
 • Bij het niet betalen van de factuur, 15 dagen na factuurdatum, worden de algemene voorwaarden, vermeld op de factuur toegepast. De nalatigheidsinteresten worden apart gefactureerd.
 • Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur.
   

BESLUIT:

 1. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
 2. De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992 ( Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer).
 3. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement  zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

Bij de reservatie zijn deze algemene voorwaarden gelezen en geweten.

 

Fien OOSTVOGELS, zaakvoerder

OOSTVOGELS personenvervoer bvba

Oktober 2012